«Қазақ текстологиясы: эпостық жырларды мерзімдеу (датировка) мәселелері». Ұжымдық монография. – Алматы, «Әдебиет Әлемі» 2017. – 416 бет.

Қазақ текстологиясы