«Қожамқұли-бек Балхи. Тарих-и Қыпшақи» / Сөзбе-сөз аударған Ю.Пилтан, әдеби өңдеп, редакциялық жұмыстарын жүргізіп, қосымшаларын жазғандар: Т. Әлібек, Н. Елесбай, А. Оралбек. – Алматы: Принт, 2017. – 800 бет.

tarih-i-kypshaqi