Just a simple post

Ажал келмес болсайшы                                                          Бисмилла деп бастайын,Жарылқамақ тәңірден,Асылық өтер [...]