Ажал келмес болсайшы                 

                  

                     Бисмилла деп бастайын,

Жарылқамақ тәңірден,

Асылық өтер әр кімнен.

Жоқ күніңде бар қылған

Денеңе дәрмен салдырған

Ашықсаң асқа тойғызып

Аңсасаң суға қандырған.

Жүгірген аң, ұшқан құс

Қорегін іздеп, қаңғырған.

Тұйғын сұңқар ұшса да

Тор жайылар алдынан

Арғымақ ат шапса да

Аяғын дүние талдырған.

 

Дүние түлкі ойласаң